no

אילן גולדוסר

אילן גולדוסר הוסמך בהוראת השיטה על ידי התאחדות מורי איינגר-יוגה בבריטניה. אילן הקים את המרכז בשנת 2002 כחלק מצעידתו ב'דרך-היוגה', מתוך אמונה בחשיבות היוגה ובתועלת שבה לכל אדם ולחברה ככלל. תרגול היוגה בשיטת איינגר פתח דלת להעמקה וחקירה. אילן גילה שכשהגוף הפיזי יציב ורגוע … המשך