no

השיעורים

מתחילים מיועד לתלמידים חדשים ללא כל ניסיון. במידה ויש בעיה גופנית, מומלץ להתייעץ עם צוות המרכז.
ממשיכים מיועד לתלמידים אשר מתרגלים איינגר יוגה למעלה מארבעה חודשים ברציפות. לתלמידים ותיקים משיטות אחרות מומלץ לשלב בין שיעורי מתחילים וממשיכים.
מתקדמים מיועד לתלמידים אשר מתרגלים איינגר יוגה(לפחות פעמיים בשבוע) למעלה משנה ומסוגלים לשהות בשירשסנה(עמידת ראש) 4-5 דק' ללא מאמץ.
טיפולי לגב מיועד בעיקר לתלמידים הנזקקים לטיפול בגב-תחתון. גם למעונינים בשיעור באינטנסיביות נמוכה. לא דרוש ניסיון מוקדם.