no

עריצות הזמן

 עבדי הזמן – עבדי עבדים הם, עבד ה' הוא לבדו חופשי (ר' יהודה הלוי)  מהו זמן? התיחסות האדם המודרני אל זמן היא לינארית-מחוגי השעון נעים בקצב אחיד וכל יחידת זמן שעוברת לוקחת איתה פיסת חיים אשר לעולם לא תחזור. אנחנו לכודים … המשך