שינויים במערכת בחודש מאי

מחודש מאי ילמד יוחאי באופן קבוע את השיעור לכל הרמות בימי ב' 07:30   יוחאי גם יחליף את המורים שמשתתפים החודש בסדנאות. 7/5 יום ב' 09:30 ממשיכים יוחאי מחליף את טל. 11/5 יום ו' 09:00 ממשיכים יוחאי מחליף את אילן.  … המשך