שינויים והחלפות בפברואר

23/2 יום א' 08:30 לא מתקיים שיעור הפראנאימה.

23/2 יום א' 18:00 אסף מחליף את אילן.

23/2 יום א' 20:00 אסף מחליף את אילן.

24/2 יום ב' 07:00 ורד מחליפה את יוחאי.

25/2 יום ג' 20:00 אסף מחליף את אילן.

26/2 יום ד' 08:00 עתליה מחליפה את אילן.

27/2 יום ה' 17:30 עתליה מחליפה את אילן.

27/2 יום ה' 19:30 ורד מחליפה את יוחאי.

28/2 יום ו' 09:00 השיעור לא מתקיים.

28/2 יום ו' 11:00 עמית מחליף את אילן.