no

פרקריטי Prakriti

פרקריטי Prakriti

פרקריטי היא החומר ביקום (ובאדם כחלק מהיקום), האובייקט הטהור. בניגוד לפורושה המורכבת מפריטים יציבים שאינם מושפעים, הפרקריטי היא אחת ובלתי יציבה.למעשה פרקריטי במצבה המקורי היא מולה-פרקריטי, החומר הטהור והמזוקק ביותר שהיה קיים בטרם בריאת העולם. מולה-פרקריטי ופרקריטי מורכבות משלוש תכונות או גונות בסנסקריט. במולה-פרקריטי היו שלושת הגונות במצב של שיווי משקל ואיזון מוחלט ביניהן. שלושת הגונות הן: סטווה, רג'אס וטמאס. רג'אס היא הכוח האקטיבי, המעורר, זה אשר גורם לשינוי וממוטט את הישן. באדם מתבטאת הרג'אס בתשוקה, חוסר מנוחה, יוזמה ואנרגיה; טמאס היא הכוח הפסיבי, המעקב, זה אשר תומך בפעילות קיימת וממשיך בה. באדם הטמאס גורמת לסטגנציה, אינרציה, חומרנות ובורות; סטווה היא הכוח המייצב, ההרמוני, אשר מביא לתודעה והבחנה (יש להבדיל תודעה ממודעות- גם כלב מגיע לתודעה שאסור ללכלך את הבית על פי תגובת בעליו). באדם מביאה הסטווה לרוחניות, תודעה, כנות, שליטה עצמית וצניעות.
כאמור, שלושת הגונות הללו היו במצב של איזון מלא לפני בריאת העולם. כתוצאה מהשפעה 'מסתורית' של פורושה הופר האיזון, ומהפרה זו נוצר היקום החומרי על אינסוף צורותיו, והטבע על אינסוף גווניו.  מאז קיימת הפרקריטי, שאף היא מורכבת משלושת גונות אלו אך במצב של חוסר איזון. שלושת הגונות נמצאות תמיד בכל פן ופן של הטבע, אך הן במאבק מתמיד על דומיננטיות. כשאחת דומיננטית, מתפקדות השתיים האחרות כמשניות אך תמיד ישאפו להשיג דומיננטיות. חשוב לציין כי הפרקריטי במצבה הטהור היא בלתי נתפסת על ידי התודעה (mind) שכן התודעה אף היא חומר, ומאחר ופרקריטי טהורה היא חומר במצב מזוקק יותר ועדין יותר, לתודעה אין ליכולת להבין אותה.
למבנה היקום (שמקורו כזכור, במולה-פרקריטי) בכל הרמות ובמקביל לתהליך ההיווצרות שלו אחראים עשרים וארבעה עקרונות קוסמיים. חשוב להזכיר כי האדם והיקום "עשויים" מאותו החומר האחד, ולכן כל תהליך ומבנה נכון לגבי היקום והטבע והאדם.
עשרים וארבעה העקרונות הקוסמיים-הטאטוות – Tattvas
1. פרקריטי- כפי שכבר צוין, פרקריטי היא חומר הגלם ממנו נוצרו כל העולמות. שלושת התכונות (גונות) של פרקריטי מהוות את הבסיס לכל יתר הטאטוות (להבדיל מהמולה-פרקריטי).
2. מהט/ האינטליגנציה הקוסמית- בתוך מהט מתגלמת המוטיבציה לקיומו של הטבע, והוא בעצם פרקריטי בפעולה, הכוח המניע. מהט אינו מודעות ולכן הוא חלק מפרקריטי. בנפש האדם מהט הופך לבודהי (Buddhi) – האינטליגנציה שבעזרתה ניתן להבחין בין טוב ורע. כמו כן, בודהי הוא החלק בתודעתנו שדרכו אפשר להכיר את ה'אני האמיתי' או הפורושה. מבחינת תהליך ההיווצרות, בשלב זה מהט ופרקריטי ביחד יצרו ישות אחת, ולכן כל העקרונות קיימים גם מחוץ לאדם, בכל דבר ביקום.
3. אהמקרה/ אגו- אהמקרה הוא רצף ולא ישות. זהו התהליך שבעזרתו מתגלמים מהט ופרקריטי באינסוף תופעות הטבע. אם בשלב הקודם היוו פרקריטי ומהט ישות אחת, בשלב זה נוצרו הפרטים. תהליך זה יוצר הזדהות מוטעית עם גוף, ולא עם ישות אחת. במילים אחרות, הפרטים "שוכחים" שהם חלק מישות אחת.  תחת השפעת האגו נוצרות שלוש קבוצות של חמישה: חמישה חושים, חמישה איברי פעולה וחמישה אלמנטים . האגו יוצר את התודעה (mind) והחושים על מנת לאפשר לאינדיבידואל לתפקד. בשלב זה נוצרת הבורות ביחס למהות האמיתית של הקיום- האגו משתלט על הבודהי, מרחיק אותו מחיפוש הפורושה, ומקרב אותו אל הקיום החומרי 'חיצוני'.
4. מאנאס/ התודעה החיצונית- מאנאס היא התודעה המוחצנת שמתאמת בין חמשת החושים וחמשת איברי הפעולה, וההתייחסות אליו היא כאל החוש השישי, ואיבר הפעולה השישי. הוא המתאם, נותן המשמעות, מעין לוח-בקרה. הוא העיקרון ממנו צומחים הריגושים, הדמיון והרגשות.
• חמשת הטנמנטרות (Tanmantas)/ האלמנטים בצורתם הבסיסית-
5. סאבדה (Shabda) טנמנטרה- שמיעה- אתר
6. ספרסהה (Sparsha) טנמנטרה- מגע- אויר
7. רופה (Rupa) טנמנטרה-ראיה- אש
8. רסה (Rasa) טנמנטרה- טעם- מים
9. גנדהה (Gandha) טנמנטרה- ריח- אדמה
הטנמנטרות נוצרות כאנרגיה מן הגונות בשלב בו היקום עדיין במצב מאוחד ונתפס ישירות על ידי התודעה אך לא על ידי החושים, שכן הם (החושים) תוצר גס יותר של טנמנטרות, שהן תוצר של הגונות. הטנמנטרות הן האנרגיה העדינה מאחורי האלמנטים, ומתוכן מתפתחות שלושת החמישיות הבאות.
• חמשת איברי החישה
10. אוזן- שמיעה- אתר
11. עור- מגע- אויר
12. עין- ראיה- אש
13. לשון- טעם- מים
14. אף- ריח- אדמה.
איברי החישה הם קוסמיים והופכים לאישיים בכל יציר בריאה. כל פרט הוא חלק מהשלם,  הוא פן של כל היקום, ולכן שימוש עדין בהם לא מוגבל לגוף, ומגיע תיאורטית לכל מקום ביקום.
• חמשת איברי הפעולה
15. פה (הבעה)- אתר- שמיעה
16. ידיים (אחיזה)- אויר- מגע
17. רגליים (תנועה)- אש- ראיה
18. מערכת השתן והמין (פליטה)- מים- טעם
19. פי הטבעת (סילוק)- אדמה- ריח.
גם איברי הפעולה, כמו איברי החישה, הם רק ביטוי לפוטנציאל הקיים לכל מקום בטבע.
• חמשת היסודות
20. אתר
21. אויר
22. אש
23. מים
24. אדמה
היסודות מייצגים את כל רמות הדחיסות של החומר ביקום, כולל גוף האדם. המוצק ביותר מיוצג על ידי האדמה, ועד החופש המוחלט של התנועה הקיים באתר. אברי החישה ואיברי הפעולה עובדים על פי היסודות.
לאחר חקירה  בעולם החומר- האדם והעולם כולו, נפנה לבדוק מה הפרקטיקה בעולם חומרי זה, שתוביל למטרה- שחרור מהשעבוד לעולם זה.