no

עתליה רחמני

התחלתי  לתרגל בשנת 2012 מתוך כמיהה לשינוי פיזי ונפשי. תוך זמן קצר נחשפתי לאיינגאר יוגה והתמסרתי לדיוק ולגבולות שבהם התרגול תוחם את הגוף. היוגה מלמדת אותי להסתכל על הגוף תחת מיקרוסקופ ולהביא את אור המודעות לפרטי הפרטים שבי. ברבות השנים הפנמתי כיצד המכשולים של הגוף והתודעה הם ליבת התרגול שלי ומורי הדרך שלי ביוגה.
על מזרון היוגה כל הדפוסים שלנו יעלו וכמו מראה היא תכריח אותנו לראות אותם, לקבל אותם ולשנות אותם בהדרגה ובסבלנות.