no

סיכום

סיכום

הפילוסופיה ההודית, מהמקור שלה-הוודות, דרך הפרשנויות השונות ועד סוטרת היוגה, עוסקת רבות בהגדרת החומר והרוח (למרות שאת הרוח אי-אפשר להגדיר), במטרתם ובקשרי הגומלין ביניהם. אפיוני החומר והרוח שונים לחלוטין- החומר-פרקריטי- הוא אחד, משתנה תדיר ובלתי יציב בגלל הגונות (תכונות) הנאבקות על דומיננטיות. ניתן אולי להבין הנחה זו אם נשווה את החומר לאטום, שכן כל דבר בעולם מורכב בסופו של דבר ממנו. כלומר, דווקא מבחינה חומרית האדם הוא אחד עם העולם, למרות שהחלוקה לפרטים "השכיחה" זאת ממנו. ואילו הרוח-פורושה- היא פרטים רבים- בכל אדם יש פורושה- יציבים ובלתי משתנים.  הקשרים בין הפרקריטי והפורושה סבוכים ומורכבים ולעיתים דואליים. תהליך הבריאה (ובכלל זה גם האדם)  שנוצר מהפרקריטי, נוצר בסופו של דבר למען הפורושה, כל תהליך בטבע מתחולל למען שחרורה של הפורושה, כשבשחרורה  למעשה ברור שהיא לא מושפעת מתהליכים אלו. החיבור בין השניים יצר את העולם, אך הוא זה שיוצר מצב קיומי של אשליה וחוסר יציבות.
לפני שחרורה הפורושה למעשה מזדהה עם האובייקטים החיצוניים, משמע עם הפרקריטי, לכן שחרורה הוא למעשה ההבנה שהיא נפרדת. כפי שנאמר קודם, הפורושה היא יציבה ובלתי משתנה, ולכן נדמה שיש כאן סתירה. חשוב לציין שהחשיבה ההודית שונה בתכלית מהחשיבה המערבית הדיכוטומית, ולכן ניסיון להסבר מסוג זה הוא לא רלוונטי, אך בכל זאת ניתן לבאר מעט את הסתירה, כביכול. למעשה הכוונה פה היא לתפיסה של האדם (או החומר) את הפורושה, ובכך אנו למדים על עוד פן ביחסים בין חומר ורוח. אותו שחרור של הפורושה, ניתוק מהפרקריטי מתאפשר למעשה על ידי חיבור בין השניים במצבם הטהור ביותר, כלומר חיבור לשם ניתוק.
אם זאת, החומר אינו כלי זניח המושלך לאחר שימוש. לפרקריטי מוקדש עיקר הדיון, וגם לאחר הניתוק יש לו את היכולת "לחבל" בניתוק. היוגה (על כל איבריה, ולא רק התנוחות), שמטרתה היא אותו ניתוק, עושה זאת תוך "טיפול" עמוק ויסודי בפרקריטי, שהוא למעשה הכלי היחידי שעומד לרשותנו, על סוגיו ודרגות העידון השונות שלו. ולאחר שמושגת המטרה- הפורושה חופשי וכל יכול בזכות ההבנה העמוקה שהקיום החומרי הוא אשליה והפורושה הוא יציב ומשוחרר- אך ללא איזון של הפרקריטי (שלמעשה מחזיר אותה למצבה הטהור ביותר- מולה-פרקריטי) ניתוק זה נמצא בסכנה. על מנת לשמר את ניתוקו של פורושה מפרקריטי יש לשמור על שיווי משקל מלא של הפרקריטי. שוב אנו עדים לדואליות שבין השניים, למתח התמידי שבין ניתוק לשעבוד ביניהם.
ביבליוגרפיה
1. גרינשפון יוחנן, דממה וחירות ביוגה הקלאסית, ספריית "האוניברסיטה המשודרת", משרד הביטחון- ההוצאה לאור, 2002
2. Frawley David, Yoga and Ayruveda, Motilal Banarsidoss Publishers, 1999
3. Iyenger B K S, Light on the Yoga Sutras of Patanjali, Harper Collins Publishers Indian, 1993
4. B K S Iyenger, Yoga Rahasya Vol. A, Rumamani Iyenger Memorial Yoga Institute, Pune, 1998
5. Shah C.S, Samkhaya and Vedanta, International Forum for Neovendantis. A67html
6. Divine Digest- The Complete Guide to All Religions- Hinduism Scripture (Internet)
7. The Official Site of Iyenger Yoga. . www.bksiyenger.com