no

מידע למתרגל

אנו נמצאים ברחוב זנגוויל 26

אין לאכול שלוש שעות לפני השיעור. אפשר לשתות תה או קפה.

אנא הגיעו מספר דקות לפני השיעור…כניסה באיחור פוגעת גם בתלמידים האחרים , אך בראש ובראשונה בך!

בכניסה , נא לחלוץ נעליים ולהניחן על המעמד המיועד לכך.

נא לכבות טלפונים. הרשו לעצמכם להיות 'לא זמינים' לשעה וחצי.

רצוי ללבוש מכנסיים קצרים או מקופלים מעל הברך בכדי לאפשר למורה לראות את הברכיים והקרסוליים.

>>לשיעורים