no

המורים

עתליה רחמני

התחלתי  לתרגל בשנת 2012 מתוך כמיהה לשינוי פיזי ונפשי. תוך זמן קצר נחשפתי לאיינגאר יוגה

אסף להט

קצת עליי:) אני מורה מוסמך לאיינגר יוגה ברמת אינטרודקטורי, ותלמיד של גבי דורון. התחלתי לתרגל יוגה

הילית פינקלר

אני מורה מוסמכת לאיינגר יוגה משנת 2018 בחונכות אישית של גבי דורון. מתרגלת איינגר יוגה

שרה טל

שרה היא מורה בכירה בשיטת איינגאר בדרגת סניור 1, דור שני להוראת השיטה - בתה

יוחאי הולצמן

יוחאי הולצמן

יוחאי הוא מורה מוסמך לאיינגר בדרגת אינטרודקטורי 2. מתרגל יוגה משנת 1998 ומורה ליוגה משנת 2003. למד את שיטת

אילן גולדוסר

אילן גולדוסר

אילן גולדוסר הוסמך בהוראת השיטה על ידי התאחדות מורי איינגר-יוגה בבריטניה. אילן הקים את המרכז בשנת