no

הוודות

הוודות

ההינדואיזם היא הדת/תרבות העתיקה ביותר הידועה כיום בעולם. הוודות הן הכתבים העתיקים והקדושים היותר בדת ההינדית. הוודות נכתבו במהלך האלף השני לפני הספירה, לאחר שבמשך תקופה ארוכה הועברו מדור לדור כתורה שבעל פה. הוודות נחשבות לבסיס של כל התורה-פילוסופיה ההודית. המילה וודה, בסנסקריט, משמעותה ידע, ומקורה הוא המילה היוונית eidenai שמשמעותה- לדעת.  הוודות הן למעשה אסופה של המנונים, שירים וסיפורים המוקדשים לאלים, לפולחני האלים, ולחוויות ופעילויות שונות ורבות.
המנונים ומזמורים רבים בוודות עוסקים בדרכים ובפעילויות של טרנספורמציה מעולם המציאות אל מצב תודעה אחר, רחב יותר. על פי הוודות, קיימים שני אמצעים נפוצים לשינוי מצב התודעה. האחד הוא סם שנקרא "סומה" (זהו גם אחד משמותיו הפופולריים ביותר של הירח בסנסקריט), והשני הוא פעילות יוגית של מדיטציה והתכנסות. בוודה הקדומה ביותר, הריג-וודה, ניתן למצוא המנון (המובא כאן בחלקו) המתאר את היוגים הקדומים:
"כאשר האלים נכנסים בהם
הם רוכבים על משב הרוח…
שיכורים בסיגוף המעמיק טיפסנו על הרוח
רק את גופנו יכולים לראות בני התמותה"
בתיאור קצר זה ניתן לראות את תמצות הפילוסופיה ההודית כפי שהיא מוצגת בוודות, ומאוחר יותר, בכל אסכולות החשיבה הראשיות, שנולדו מהוודות, ובעיקר בסמקאיה-יוגה. כלומר, המטרה המרכזית של הדת/ הפילוסופיה/ התרבות ההודית (ההפרדה בין המושגים קשה ולמעשה אינה הכרחית) היא שחרור מהעולם החומרי, ממצבנו הנוכחי, ומעבר אל מצב קיום אחר, טוב יותר, ולחלוטין לא מוכר לנו. מאחר והשחרור הוא למצב לא ידוע ולא מוכר, לא מכבירים במילים על מצב זה, ולכן עיקר הדיון הוא במצב הקיום הנוכחי, והדרך לשחרור ממנו- הנירוונה.