no

אסף להט

קצת עליי:)
אני מורה מוסמך לאיינגר יוגה ברמת אינטרודקטורי, ותלמיד של גבי דורון. התחלתי לתרגל יוגה בשנת  2008, ואיינגר יוגה בשנת 2011.
משנת  2015אני אסיסטנט בשיעורים שיקומיים/טיפוליים,  ומ2018 עובד ולומד עם שי קפלן בבית חולים רעות בתחום היוגה שיקומית.
בנוסף ליוגה אני אבא לשני ילדים ומתרגל מדיטציה.
 קצת על היוגה כפי שאני רואה אותה:
״היוגה היא דרך להעמקת המודעות. הערך שמקבל המתרגל מתירגול היוגה הוא פעולה ולמידה מתוך מודעות, וכל רגע בחיים מהווה הזדמנות לכך. להולכים בדרכה, היוגה היא כמו מכרה זהב- וטוב מכך, היא מכרה למודעות.״
Attachments area