no

אמיתי סרפוס

מתרגל איינגאר יוגה משנת 2010 ומלמד מ-2015, בוגר קורס המורים של נעה צוויג.
״אני משתדל לתרגל כל יום, אפילו קצת, מתוך הבנה שהתרגול החזרתי ותשומת הלב המושרשת מפתחים ומאזנים אותי הן מבחינה מנטאלית והן מבחינה פיסית.״